Metodické setkání školních speciálních pedagogů

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme uspořádaly metodické setkání školních speciálních pedagogů, které navazovalo na předchozí setkání pořádané 2. základní školou ve Frýdku-Místku.

Sešly jsme se v hojném počtu, navštívily nás kolegyně z Frýdku-Místku a blízkého okolí, ale také z Frýdlantu nad Ostravicí, Vratimova, Frenštátu pod Radhoštěm či Hnojníku, a to jak z české, tak z polské základní školy.

Během setkání jsme se věnovaly různým tématům ohledně inkluzivního vzdělávání. Stěžejním tématem však byla problematika začlenění a vzdělávání žáků s LMP, žáků s odlišným mateřským jazykem. Toto téma vyvolalo rozsáhlou diskusi, padlo mnoho velmi dobrých nápadů a inspirací,  jak těmto dětem ulehčit vzdělávání. Jak co nejlépe uchopit výuku.  Dále jsme sdílely zkušenosti ohledně spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.

Setkání bylo nejen pro nás, ale pro všechny kolegyně velmi obohacující a těší nás vzájemná podpora a spolupráce všech školních speciálních pedagožek.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na další společné setkání.

Mgr. Martina Běčáková a Mgr. Iveta Folwarczná