Škola hrou s Janem Amosem Komenským

Na počátku května se dvě třídy osmáků vydaly do Přerova, aby si upevnily znalosti o našem největším učiteli.

Po dobrodružné cestě vlakem a maličkém bloudění městem se ocitli v budově původního přerovského zámku, které dnes slouží jako muzeum. Tam je čekala třída, v jaké sedávali žáci Jana Amose Komenského. Někteří byli překvapeni pomůckami na čtení a psaní, oslovskou lavicí i metličkou, kterou byli odměňováni neposlušní žáci. Pak se všichni přesunuli do vedlejší místnosti, kde pomocí pracovního listu a zábavné hry s hádankami, rébusy a dalšími úkoly poznávali nejen život samotného učitele národů, ale také dobu, v níž žil. Výsledky práce i s mnoha možnými podobami tohoto reformátora si žáci odvezli s sebou. Po programu se posadili do lavic času Masarykova a lavic z šedesátých let 20. století. V závěru si prohlédli další sbírky přerovského muzea – mohli obdivovat krásy přírody živé (brouky a motýly) i neživé (nerosty) a nakonec i vystoupat do věže plné starých zvonů. Pokochali se pohledem na město a hurá… na zmrzlinu.

A pak už jen cesta domů. 8. A a 8. C se z exkurze vrátily nadšené. A poslední osmáci se na výlet za Komenským teprve těší, snad si ji užijí stejně jako jejich spolužáci.

Emma Kurečková, Nicol Střížová, Zina Javorová, Laura Menšíková