Další kolo Loutničky také na 2. stupni

I naši čtyři vybraní zástupci zpěváčků lidových písniček se vydali reprezentovat „Jedničku“, a to za 4. a 5. kategorii. Nová Loutnička se konala ve čtvrtek 30. března od 14 hodin na ZŠ Československé armády v Místku. Předcházelo tomu pilné nacvičování s klavírem, dolaďování tónin, přednesu a dalších důležitých věcí tak, aby pěvecký výsledek byl co nejhezčí. Soutěžící totiž museli předvést celkem 2 lidové písničky, a to jednu zazpívanou sólo a druhou s doprovodem nástroje. Doprovodu našich dětí na klavír se perfektně zhostila p. uč. Tesarčíková, které tímto chci moc poděkovat.

A kdo tedy soutěžil? Za nižší kategorii byli vybráni a ze školního kola postupovali 2 žáci – Ondra Kohut, který suverénně zazpíval dvě moc pěkné lidové písničky – Když jsem já šel kolem dvorka a Když jsem já šel od mé milé a Adéla Všolková reprezentovala s písněmi Ej, padá, padá rosička a Leošem Janáčkem také zpracovanou písní Lesti ťa synečku hlava bolí.

A v 5. kategorii vystupovala děvčata – Charlotte Pavelková s písničkami Ó řebíčku a Teče voda teče a Monika Marušníková, která si vybrala písně Okolo Hradce a Muzikanti, co děláte. Všichni naši účastníci si vedli moc dobře. Ale rozhodování mezi všemi vyzrálými výkony hodnocených starších dětí bylo opravdu nesnadné. Nakonec jsme získali 4. místo, o které se zasloužila Monika Marušníková, jež měla velice pěkný projev. A že vybrat ty nejlepší zpěváky nebylo jednoduché, mohu z pozice porotce potvrdit.

Celou soutěž Loutnička završí jako každý rok koncert vítězů. Rádi bychom tedy na tento koncert pozvali všechny příznivce lidových písniček a samozřejmě i rodiče dětí z 1. stupně, které si jako zasloužení „výherci obvodního kola“ na zámku zazpívají. Všechny finalisty tu bude doprovázet cimbálová muzika. Tento koncert se bude konat v Rytířském sále frýdeckého zámku ve středu 26. dubna od 17 hodin.

Za 2. stupeň Hana Hladíková