Dějepis netradičně

Na naší škole se snažíme, aby dějepis nebyl oborem tzv. „vysušené mumie“, ale oborem, kde by děti něco zažily a pochopily (J. Sokol). Proto jsme se zapojili do projektu Dějepis +, ve kterém se žáci učí vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímat k nim vlastní názor, ne jen pasivně vědomosti přebírat jako hotová fakta. Tento „badatelský“ způsob výuky probíhá zatím v devátém ročníku, ale v budoucnosti bude postupně pokračovat i v nižších ročnících.

„Deváťáci“ si už s nadšením formou zážitkové hry vyzkoušeli “Kolik stojí čest“, jak se žilo v komunismu. A v březnu, ve dvou termínech, zakončili projektovou výuku na téma „Holokaust“ exkurzí do Památníku a muzea v Osvětimi. Na tuto prohlídku, se silným emočním prožitkem, navázala cesta do královského města Krakova, kde děti obdivovaly královský hrad Wawel a Rynek Glowny se Sukiennicemi. Jedna ze skupin navštívila Kosciuszkovu mohylu v západní části Krakova.