Matematický Klokánek

V pátek 17. března se 50 žáků 4. a 5. ročníku zúčastnilo soutěže Matematický Klokan. Řešili 24 logických úloh, za které mohli získat celkem 120 bodů. Časový limit byl maximálně 60 minut. Většina soutěžících získala nadpoloviční počet bodů, za což si zaslouží pochvalu.

Tři nejlepší řešitelé jsou tito žáci:

1.  Zora Moškořová     4.C      101 bodů

2. Vojta Vašut               5.B        91 bodů

3. Kryštof Goryczka   4.A         88 bodů

Blahopřejeme k umístění a všem ostatním děkujeme za účast.