Setkání budoucích školáků

V úterý 17. ledna proběhl na naší škole významný den pro malé předškoláky. Děti nás navštívily se svými rodiči, aby si vyzkoušely, jaké je sedět ve školní lavici. Naši pedagogové si pro ně připravili aktivity na rozvoj sluchu, zrakového vnímání a grafomotoriky. Aktivity dětí probíhaly v centrech. Budoucí školáci poznávali barvy, kreslili obrázky, vyťukávali rytmus, tvořili slova… V každém centru byly děti ohodnoceny. Rodiče byli seznámeni s tím, co by jejich předškoláci měli zvládnout před nástupem do školy. Atmosféra byla plná nadšení a zvídavosti. Děti pěkně spolupracovaly a zapojily se do všech aktivit.

Těšíme se na další setkání a spolupráci.

Mgr. Irena Turková, Lenka Jančušová