Robůtci ve výuce

V listopadu jsem měl to štěstí a byl jsem pozván do třídy 1. A od paní učitelky Jitky Hanákové. Bylo to v rámci projektového dne a připravil jsem centrum zaměřené na Beeboty (robůtky, které vypadají jako včela). Musím napsat, že to byl pro mě, jako učitele, ale i rodiče zážitek. Chvílemi jsem se cítil jako bych se zúčastnil představení orchestru. V něm paní učitelka vlídně, ale s přirozenou autoritou diriguje malé hudebníky, kteří si hru plně užívají. Jelikož naše hodina proběhla v čase, kdy nás navštěvuje sv. Martin, tak jsme se v kruhu mohli dozvědět, kdo sv. Martin byl a které pověsti a pořekadla malí špuntíci o něm znají. Následně byly děti rozděleny do center, zviditelnila se kritéria sebehodnocení pro práci na stanovištích. Ujasnila se pravidla chování ve třídě a už se naší mladí studenti pustili do svých čtyř úkolů. Každému se věnovali cca 20 minut. Mohli se vrhnout do čtení, počítání, výtvarné tvorby nebo už zmíněných Beebotů. Po aktivitách se dítka zamýšlela, jak se jim při práci dařilo.

Jak píši už výše. Byl to pro mě velmi příjemně strávený čas.

A to z několika důvodů: Na vlastní kůži jsem viděl, že moje dcerka je ve velmi dobrých rukách. Jen v tomto dni se učila spolupracovat se spolužáky, přemýšlet o kvalitě své práce, kreativně řešit zadané úlohy, poutavou formou se seznámit se lidovými zvyky a spoluvytvářet ve třídě prostředí, kde je dobře dětem, ale i paní učitelce. Když k tomu přidám další hodiny, které jsem mohl navštívit minulý rok u paní učitelky Miturové, tak jsem přesvědčen, že výuka v projektových třídách se dělá na 1. ZŠ opravdu mimořádně kvalitně. Zde patří velký dík panu řediteli Šostému a paní Landové za to, že tento způsob výuky podporují. Poslední radost je moje čistě odborná. Těší mě, že jsme schopni naplňovat i vysoké cíle vzdělávání našich dětí (sebehodnocení, bezpečné prostředí, samořízené učení žáků, práce s kritérii). Teď jen doufat, že se nám toto někdy podaří přenést i do vyšších ročníků.

Mgr. Tomáš Chrobák