Budu prvňáčkem

Postavit z kostek věž pro žirafu nebo pro mravence, naučit se jednoduchou říkanku s pohybem, složit obrázkové puzzle, poradit si s tužkou na pracovních listech …

V úterý 22. listopadu jsme v rámci projektu Budu školákem odstartovali první ze čtyř setkání s budoucími školáky a jejich rodiči. Jde o tradiční adaptační setkávání s cílem postupně se seznámit se školou, vzdělávacím programem, vyučujícími.

Na Jedničku dorazilo bezmála dvacet předškoláků v doprovodu svých rodičů. Dětem se v radostném duchu pestrých aktivit věnovaly nejen paní učitelky, ale i speciální pedagožky. Rodiče měli možnost diskutovat s vedením školy a školní psycholožkou. Závěr úterního setkání patřil prohlídce tříd a ostatních prostor školy.

Rozloučili jsme se s příslibem, že se v lednu zase setkáme.  Úsměv na tvářích těch nejmenších byl důkazem, že se jim hrátky ve škole líbily.