Exkurze pro žáky 9. ročníků

Ve středu 27. 4. 2022 se žáci devátých ročníků zúčastnili tradiční exkurze do Hvězdárny a planetária v Ostravě.

V planetáriu žáci shlédli zajímavý film Ze Země do vesmíru. Druhou částí programu byla komentovaná prohlídka hvězdné oblohy. Všechny informace, které zde žáci získali, doplňují učivo fyziky  9. ročníku.

Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, bylo vidět, že společné akce jsou pro žáky přínosem a vítaným zpestřením klasické výuky ve škole.