Projekt „Budu školákem“ – 22. 3. 2022

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na další  akci pro budoucí školáky a jejich rodiče:

  • v úterý 22. 3. 2022 od 15.30 do 17.00 

pro rodiče – diskuze o přípravě vašich dětí na vstup do školy, o aktivitách ve škole a ve školní družině,

pro děti – práce v centrech aktivit: robotika, věda a objevy, šachy, ateliér.

Setkáte se s pedagogy, školní psycholožkou, speciální pedagožkou, školní vychovatelkou. Budete mít příležitost konzultovat potřeby svých dětí, případně klást otázky ke školní zralosti a připravenosti.

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci