Informace ředitele školy – „Třídy v karanténě“ aktualizace k 19. 12. 2021

Vážení rodiče,

na základě posledního pokynu KHS MSK ze dne 17. 12. 2021 se karanténa týká následujících tříd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuji Vás, že vzhledem k nárůstu počtu tříd, které vyučujeme nyní hybridním způsobem, může z provozních důvodů dojít k malým odchylkám od stávajícího rozvrhu. O všech změnách Vás budou informovat příslušní pedagogové nebo třídní učitelé.

Z výše uvedeného důvodu Vás prosím o sledování zveřejňovaných informací na webových stránkách nebo v systému Bakaláři.

Vím, že to není nyní pro děti, zaměstnance a Vás, zákonné zástupce jednoduché, ale věřím, že danou situaci zvládneme. Vážím si Vaší dosavadní spolupráce.

Z. Šostý, ředitel školy