Informace ředitele školy – „Třídy v karanténě“ aktualizace k 6. 12. 2021

Vážení rodiče,

na základě posledního pokynu KHS MSK ze dne 25. 11. 2021 se karanténa dne 6. 12. 2021 týká následujících tříd:

 

 

 

 

Podle našich informací, které máme od zákonných zástupců našich žáků, probíhá trasování. Výsledky, tzn. konstatování, že daný žák je v karanténě, je sdělováno v tuto chvíli KHS MSK pouze rodičům. V praxi to znamená, že v karanténě není daná třída, ale pouze daný žák.

Ze strany školy operativně vzniklou situaci řešíme a snažíme se zajistit prezenční, distanční nebo hybridní výuku. Její rozsah se může v některých případech lišit od stálého rozvrhu. O všech změnách Vás budou průběžně informovat třídní učitelé.

Z výše uvedeného důvodu Vás prosím o sledování zveřejňovaných informací na webových stránkách nebo v systému Bakaláři.

Děkuji za spolupráci

Z. Šostý, ředitel školy