Po stopách Jana Amose Komenského (8. ročníky)

Ve středu 29. září a ve čtvrtek 30. září 8. ročníky vyrazily do Přerova, kde v 17. století působil Jan Amos Komenský. Naše návštěva směřovala do muzea. Měli jsme možnost setkat se s průvodkyní, coby manželkou Komenského, Magdalénou Komenskou, rozenou Vizovskou. Ta nás provedla pomocí časové osy životem a dílem J. A. Komenského. Získané informace jsme si zaznamenávali do pracovní listu.

Velmi zajímavá byla pro nás prohlídka muzea, kde jsme si mohli posedět v lavicích z různých časových období, ale nejvíce nás zaujaly sbírky motýlů a nerostů.

Exkurze se konala v rámci projektu Šablony III, z něhož byla naše cesta do Přerova částečně hrazena.

Výlet do Přerova se nám líbil. Získali jsme řadu nových informací o životě a díle učitele národů.

žáci 8. třídy