Sběr kaštanů a žaludů

Na naší škole obnovujeme již tradiční sběr kaštanů a žaludů. Uskuteční se každý pátek od 1. října do 5. listopadu. Bude otevřen vchod pod jídelnou z Husovy ulice, kam můžete přinést nasbírané kaštany a žaludy v době od 7:15 do 7:55.

Děkujeme, že pomůžete dobré věci.

Milada Kaňáková