1.ZŠ se zúčastnila mezinárodního projektu DigitalTesiLIVE!

V pátek 11. 6. 2021 se naše škola doslova “připojila“ k pilotnímu maďarskému projektu s názvem DigitalTesiLIVE! Cílem zahraničního projektu bylo poskytnout metodickou ukázku a sdílet nové přístupy k praxi a podpořit tělesnou výchovu prostřednictvím moderních digitálních prostředků.

O tom, že propojit, sdílet “naživo“ online hodiny “tělocviku v angličtině“ a zacvičit si podle ukázek z různých evropských škol opravdu jde, se přesvědčili naši žáci. Část tělocvičny byla vyhrazena pro techniku k online projekci, zbytek tělocvičny byl vyhrazen pro cvičící žáky. Na plátně se v přímém přenosu promítaly jednotlivé ukázky sportovních lekcí tělesné výchovy, které byly vysílány z jednotlivých maďarských městských škol (z Győru, Budapeště a Debrecenu). Za pomocí názorných ukázek a slovní instruktáže s doprovodnou taktovkou našich organizátorů projektu, “tělocvikářů“ Mgr. Literáka a Mgr. Slívy, si žáci vyzkoušeli postupně tři hodinové online bloky tělesné výchovy s rozdílným obsahem – házenou, košíkovou a kopanou. Vybrané třídy ze zapojených škol byly dokonce vysílány “živě“ více kamerami a doručovány jiným registrovaným školám prostřednictvím streamovací služby v různých zemích.

Přestože příprava i samotná realizace projektu probíhala v anglickém jazyce a vyžadovala požadované moderní IT vybavení, jazyková bariéra a potřebná počítačová technika nebyly pro naši školu žádnou překážkou. Poděkování patří Mgr. Maršálkovi za technickou přípravu a Mgr. Novákové za jazykovou podporu u projektu.

Všichni zúčastnění žáci se pořádně zapotili, ale náramně si to užili. Naše škola ráda podporuje moderní způsoby výuky a velmi často se zapojuje do celé řady různých projektů. Zapojení do digitálního mezinárodního projektu, který výrazně propojil mezipředmětové vztahy tělesné výchovy, anglického jazyka a informačních technologií je toho dalším zdárným příkladem.

,,Myslím, že jsme si sportovní dopoledne všichni užili. V několika cvičeních jsme prováděli základy daného sportu (driblování s míčem basketbalovým nebo házenkářským, střelbu na koš či na bránu a postupně různá technická cvičení v kopané, házené a košíkové). Někteří z nás se zapotili už při rozcvičce, nicméně jsme se poté nasvačili a šli vzhůru na další trénink. Celá školní akce nás naučila spoustu nových poznatků a dovedností. Osobně jsem si to velmi užil.“ Jakub Meca (8.B)