“ZAČÍT SPOLU” – to je prima!

Dnešní doba není jednoduchá. Pandemie momentálně řídí životy nás všech. Žijeme v nejistotě, co se zase zítra bude dít. Ze všech stran stále slyšíme: “Společně to zvládneme”.

Vybaví se mi naše škola, kde už to několik let společně zvládáme pomocí mezinárodně uznávaného projektu “ZAČÍT SPOLU”.

Žáci v 1. až 3. ročníku se každý týden těší na nová dobrodružství poznání, která v projektu Začít spolu zažívají. Vždy nás čekají centra aktivit, kde je pro žáky připraven prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, mají zodpovědnost za své jednání a chování ve svém týmu a také zodpovědnost za svou práci. Chyba je pro nás kamarád! Jak jinak bychom si ji uvědomili, než když si o ní společně popovídáme a přijdeme na správná řešení.

Je krásné vidět děti, které se bály na začátku 1. třídy mluvit před ostatními kamarády, jak během několika měsíců získali sebevědomí a touhu po svobodném vyjadřování. Žáci rádi sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z putování za poznáním. Takto nenásilně rozvíjejí svou komunikaci a spolupráci.

Radost z učení, pocit bezpečí, příjemná atmosféra a hlavně to, že jsme všichni spolu v “ZAČÍT SPOLU”, to je pro nás důležité.

(Přiložené fotografie z období 2018 – 2020).