Výšlap do přírody

Koncem týdne jsme se s dětmi a paní myslivkyní Lenkou vydali do přírody v okolí Staříče. Hned na začátku procházky děti musely vyběhnout kopec a samozřejmě si před ním stihly postěžovat, že už mají hlad. Nezbývalo tedy nic jiného, než dát dětem na kopci svačinovou přestávku. Pak začalo to správné „dobrodrůžo“, každý nafasoval pytlík se zrním, kaštany, jablky nebo hroudu soli. Zrní děti vsypaly do zásypu, kaštany a jablíčka daly do krmelce. U zásypu jsme nalezli srnčí kosterní ostatky, viz foto. Povídali jsme si o krmení zvěře před zimou, o starání se o les a dalších zajímavostech, a také nám byla ukázána brokovnice (bez nábojů). Následně se děti vyřádily běháním se psy, schováváním aportovacího předmětu, a také povrchovým zkoumáním „bunkrů“ (pravděpodobně větrací šachty z bývalého dolu Staříč). A stejně jako loni, měli psi největší úspěch. Back a Ares jsou prostě boží, zaznělo od dětí. Nakonec děti prohlásily, že naší školu přestěhujeme k lesu, aby tam mohly být častěji 🙂 Lesům a přírodě zdar! A velké dík paní Lence!