Informace ředitele školy č. 6 – Strategie školy při zavádění distanční výuky

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dnes 22. 9. 2020, byl v pedagogické radě projednán dokument týkající se případného postupu školy při přechodu z prezenční na distanční způsob vyučování. Jedná se o materiál, který vychází ze zkušeností, informací a příslušných nařízení platných k 20. 9. 2020.

Uvědomujeme si, že nalezení optimální formy případné smíšené nebo distanční výuky nebude jednoduché, protože na celou strategii budou mít vliv okolnosti, které nemůže škola nyní v plném rozsahu předvídat a ovlivňovat. Je tím myšleno zejména personální zajištění plánovaných činností, rozsah omezení, která lze ze strany příslušných institucí očekávat a také možnosti zákonných zástupců našich žáků při vzájemné spolupráci.

Bude-li však existovat vzájemná komunikace a důvěra, pak lze většinu překážek překonat. To je skutečnost, které my pedagogové věříme.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_09_22_Strategie_školy_příprava_online22.9.2020