Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků 2. stupně – UPŘESNĚNÍ XXII

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 8. června 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně jsem rozhodl, že naše škola umožní zmiňovanou přítomnost žáků ve stanovených dnech a hodinách. Každá třída bude třídním učitelem rozdělena na 2 skupiny (A, B), které se postupně mají možnost zúčastnit stanovených aktivit (viz příloha č. 1).

Termíny přítomnosti žáků ve škole:

 • 6. ročník pondělí 15. a 22. 6 2020    8:15 – 9:45 – skupina A                     10:15 – 11:45 – skupina B
 • 7. ročník středa 17. a 24. 6. 2020     8:15 – 9:45 – skupina A                      10:15 – 11:45 – skupina B
 • 8. ročník středa 17. a 24. 6. 2020     8:15 – 9:45 – skupina A                      10:15 – 11:45 – skupina B
 • 9. ročník středa 10. 6. 2020              8:15 – 9:45 – skupina A                      10:15 – 11:45 -skupina B

Důvodem otevření školy pro žáky 2. stupně je zejména možnost:

 • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 – nutná domluva žáka s příslušným vyučujícím.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (způsob předání bude upřesněn)

Informuji, že do 19. 6. 2020 bude probíhat online výuka dle stanoveného rozvrhu. O následných změnách Vás budeme v předstihu informovat.

Další organizační sdělení:

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky.
 • Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! – viz příloha č. 2
 • Zákonným zástupcům žáků nabízíme možnost si daný dokument vyzvednout osobně a to ve středu  10. 6. 2020 od 10.00 do 14.00 v prostorách zadního vstupu do „staré“ budovy.
 • Žákům nebude z provozních důvodů umožněno stravování ve školní jídelně.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy