Chemická olympiáda

V letošním ročníku chemické olympiády to bylo jedním slovem všechno přesolené. Ale ne úplně tak, jak to znáte ze známé a jedné z nejhezčích pohádek. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam a zaslouží si z naší strany mnohem větší pozornost než některé jiné látky, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin i krásné vápencové krápníky.

Ve školním kole chemické olympiády žáci devátých ročníků nejdříve řešili doma teoretickou část. Poté si vyzkoušeli svou manuální zručnost v praktické části, kdy určovali kationty pomocí činidel a plamene  a  na závěr si ověřili své znalosti kontrolním testem. Nejlépe ze všech si vedla Natálie Motlochová z 9.B, 2. místo obsadila Eliška Hrabovská z 9.B a 3. místo Vojtěch Vycpálek z 9.A.

Našim mladým šikovným chemikům gratulujeme a přejeme úspěch v okresním kole.