PUZZLIÁDA

Ve čtvrtek 30.1.2020 se konalo na druhém stupni ve sborovně školy finálové kolo PUZZLIÁDY, do kterého postoupili vždy dva nejlepší „skládači“ ze skupin matematiky pro bystré hlavy a praktické matematiky.

Žáci skládali puzzle stejné obtížnosti se shodným počtem dílků, pracovali na rychlost a správnost. U všech žáků se projevila zdravá soutěživost a snaha vyhrát.

A jak to vše dopadlo?

V kategorii 6. – 7. ročníků

  1. Ester Kocincová, 7.A   –   3:50 min.
  2. Olšáková Marie, 6.D  –   4:24 min.
  3. Tereza Strnadlová, 7.A   –   4:50 min.

 

V kategorii   8. – 9. ročníků

  1. Hana Tučková, 9.A   –  3:12 min
  2. Matěj Lichna, 8.B   –   3:40 min.
  3. Magdaléna Kovářová, 9.B –  4:11 min.

 

     Všem soutěžícím blahopřejeme!