Vánoční turnaj v piškvorkách

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 proběhl již 8. ročník vánočního turnaje v piškvorkách. Třídní kola probíhala v prosinci ve všech třídách 2. stupně a do školního kola postoupilo celkem 34 žáků.

Do školního kola postoupili vždy dva žáci z každé skupiny volitelných předmětů praktická matematika a matematika pro bystré hlavy. Všichni soutěžící byli rozlosováni do dvojic a začalo urputné zápolení. Hrálo se na dvě vítězství.

Do finálového kola postoupili Vladislav Blahut ze 7. C, Zuzana Carbolová ze 7. A, Tomáš Hurta

z 6. A, Marek Theuer z 8. B a Petr Sloupenský z 9. A.

Konečného vítěze určilo závěrečné kolo, kdy hráli finalisté každý s každým na jedno vítězství.

Vítězem celého turnaje a titul „Piškvorkář 1. ZŠ“ získal Vladislav Blahut.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!