Chemická exkurze na Frýdeckou skládku a čističku odpadních vod ve Sviadnově

V minulém týdnu měli žáci 8.A a 8.C  možnost navštívit Frýdeckou skládku, a. s. v Panských Nových Dvorech. Exkurze nebyla dlouhá, ale jistě zanechala v mnohých aspoň k zamyšlení téma problému konzumu, třídění a recyklaci odpadů. Žáci  byli v kostce seznámeni živým výkladem i krátkým dokumentem s praktikami svozu a nakládaní s odpady jak komunálními, tak separovanými. Mohli si prohlédnout některé velmi dobře použitelné recyklované produkty skládky jako OSB desky, štěrk nebo zeminu, kterým dává Frýdecká skládka druhý život. Díky slunečnému  počasí byla zařazena i prohlídka tělesa skládky ve slušivých reflexních vestách. Nejzajímavější informací, kterou se žáci  od průvodce  Jiřího Fialy dozvěděli, bylo srovnání čistoty vody pod Frýdeckou skládkou. Teče tam potok Porubček, který je dnes podle výsledků čistější, než byl v době, kdy se kolem něj rozkládala pole s obilím.

Další zastávkou byla čistírna odpadních vod ve Sviadnově. Žáci se seznámili s procesem čištění odpadní vody – a to od přítoku z kanalizace až do vyústění do vodoteče, dozvěděli se, co do kanalizace nepatří a spoustu dalších zajímavostí.

Závěrem je možno podotknout, že nejlepší odpad je ten, který se ani nevyprodukuje.