Adaptační pobyt na Gruni 4.– 6. 9. 2019

Jak už bývá na naší škole počátkem září zvykem, žáci 6. ročníku vyrazili seznámit se se svými novými spolužáky, ale především nastartovat procesy potřebné pro zdravé fungování nově vznikajícího třídního kolektivu.

Dobrodružství začalo již ve středu ráno, kdy se šesťáci, spolu se svými třídními učiteli a dalším pedagogickým doprovodem, vydali vlakem z Frýdku do Ostravice. Odtud pak následovala 10 km dlouhá procházka Masarykovým údolím. Cílem byl SKIPARK Gruň, umístěný v překrásném prostředí beskydských lesů. Po ubytování a vydatném obědě se děti seznámily se základními a etickými pravidly pobytu a pak následovalo vzájemné seznámení s třídními učiteli, a to prostřednictvím seznamovacích her.  Každá třída si užila také originální a zábavný program v režii svých třídních učitelů. Na závěr dne proběhla hra s názvem “Vejce kaskadér“. Při této aktivitě žáci mohli naplno projevit svou fantazii, kreativitu, smysl pro humor, ale hlavně týmového ducha.

Další den čekaly v okolí chaty na žáky hry na rozvoj komunikace a spolupráce. Mohli si vyzkoušet hru “korýtka“ a „liánu“, poslepu stavěli věž z lega, přemisťovali kostky pomocí provazu. Nechyběly ani sportovní a míčové hry. Odpoledne se skupinky dětí  vydaly za pokladem. Cestou je čekalo několik stanovišť, na nichž plnily úkoly zaměřené na smyslové vnímání. V závěru stezky musely získat mapu, která je měla nasměrovat k pokladu. Našly jej všechny třídy. Vrcholem adaptačního kurzu byla večerní stezka odvahy. Pro některé to znamenalo překonání vlastního strachu, pro jiné zajímavou výzvu a nové dobrodružství.

Páteční dopoledne žáci strávili tvorbou třídního erbu a přemýšlením nad třídními pravidly. Poté už následoval jen sladký oběd a šestikilometrová cesta k hotelu Visalaje, kde na nás čekaly autobusy, které nás dovezly zpět ke škole. Celý pobyt probíhal za účasti třídních učitelů, školní psycholožky, výchovné poradkyně, asistentů pedagoga a dalších učitelů. Do programu byly zařazeny také hry podporující etické principy, protože naše škola klade důraz právě na etickou výchovu, která je zařazována nejen na adaptační pobyty a do třídnických hodin, ale v rámci jednotlivých předmětů také do klasické výuky. Žáci si pobyt v překrásném prostředí náramně užili a těší se na další podobné akce.