NEJ sportovci na 1. stupni

Již tradičně na konci školního roku bylo vyhodnoceno 21 nejúspěšnějších sportovců a sportovkyň z 1. – 5. ročníků, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v těchto sportovních soutěžích: přespolní běh, florbal, šachy, sálová kopaná, přehazovaná, vybíjená, šplh, kopaná a atletický trojboj. Oceněným dětem přejeme, aby se jim ve sportu dařilo i  po prázdninách a těšíme se na další skvělé sportovní zážitky.

Nej sportovci:  1. Nábělek Matyáš 2. A, 2. Nábělek Lukáš 2. A, 3. Ščensný Jakub 2. C, 4. Staník Matyáš 3. B, 5. Čapčuch Ondřej 3. C, 6. Čapčuch Martin 3. C, 7. Maralík Lukáš 3. C, 8. Knoppová Klára 4. C, 9. Hrček Jan 5. A, 10. Škvara Eduard 5. A, 11. Zlámal Filip 5. A, 12. Hurta Tomáš 5. A, 13. Pavlíčková Jana 5. A, 14. Reková Lucie 5. A, 15. Živkovič Kiara Zoe 5. A, 16. Terlecký Rostislav 5. B, 17. Bužgová Barbora 5. B, 18. Pindlová Amálie 5. B, 19. Jahodjarová Adéla 5. C, 20. Rycek Kryštof 5. C a 21. Mitura Ondřej 5. C.