Angličtina s rodilým mluvčím

Minulý týden měli osmáci možnost vyzkoušet si a ověřit svoje znalosti angličtiny v praxi. V rámci projektového dne strávili dopoledne s rodilými mluvčími z Anglie a Skotska. Slyšeli perfektní anglickou výslovnost, ptali se a odpovídali na otázky, pracovali samostatně i ve skupinách a dozvěděli se mnoho zajímavostí o obou zemích. Projektové dny se vydařily a žáci si odnesli spoustu nových poznatků a dojmů.