Výročí školy u páťáků

Středa 12. 6. 2019 začala v pátých třídách pohodově. Přišel mezi nás pan Jaromír Polášek a poutavě vyprávěl, jak to v naší škole vypadalo před lety. Vypravování doplnil dobovými fotografiemi a zajímavými historkami o žácích i učitelích.

A co páťáky překvapilo nejvíce?

  • že se tehdy ve škole nevařilo
  • kluci a holky se učili zvlášť, navíc od rána do večera a také v sobotu
  • žáci neměli tělocvičnu a do školy chodili pěšky i z okolních vesnic
  • na dvoře školy stála elektrárna

Na závěr jsme si společně prohlédli školu. Nejvíce se všem dětem líbilo na půdě, kde by se chtěly učit.

Panu Poláškovi děkujeme za příjemné dopoledne a večerní prohlídku školy pro veřejnost.