Oslavy pokračují

Oslavy na naší škole pokračovaly ve středu 12. 6. 2019 hravým odpolednem s programem Začít spolu. Věřili byste, že už je to 20 let, co se na Jedničce vyučuje v centrech aktivit? Ve zkrácené podobě jsme nabídli ukázky činností projektu Začít spolu v 1. až 3. ročníku.

Prvňáčci předvedli tvořivé psaní v Comenia Script k tématu Škola Pod Sovou. Sísa Kyselá, hlavní hrdinka stejnojmenné knihy, zase ukázala, jak je možné propojit objevy, matematiku a český jazyk v jedné čtenářské dílně.  Třeťáci se postavili čelem k matematické gramotnosti a dokázali, že i robotičtí ozoboti mohou být skvělými průvodci.

Děkujeme všem dětem, které se do aktivit zapojily, pracovaly s nadšením, elánem a chutí – ostatně jako vždy při centrech aktivit. Poděkování patří i rodičům a ostatním zúčastněným, kteří přišli akci podpořit.