Matematický Klokan na 2.stupni

V minulém týdnu proběhla na 2. stupni naší školy mezinárodní soutěž Matematický klokan 2019. Úlohy jsou určeny širokému okruhu zájemců od žáků 1. stupně až po studenty středních  škol. Klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž, která je jednorázová a individuální. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii, odkud se postupně rozšířila na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži.

V České republice se soutěží v šesti kategoriích, a to podle věku žáků. Na druhém stupni žáci soutěží ve dvou kategoriích  – Benjamín (6. – 7. tř.) a  Kadet (8. – 9. tř.).  Na naší škole  letos soutěž řešilo 70 žáků v kategorii Benjamín a 47 žáků v kategorii Kadet.

Nejúspěšnějšími řešiteli jsou:

Benjamín

·       Eliška Hnátková  7.A – 97b.

·       Petr Novák 7.C – 88b.

·       Zuzana  Šurmanová 7.C – 86b.

Kadet

·       Adam Jiří Karásek 8.A – 98b

·       Jakub Stránský 9.A – 83b.

·       Emma Dušková  9.A – 81b.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.