Kreativní matematická soutěž při příležitosti 130. výročí školy

Soutěž o nejoriginálnější příklad s výsledkem „130“ připravuje Základní škola Petra Bezruče v rámci oslav svého 130. výročí. Od jejího založení v roce 1889 uplynulo již 100+30 let.

Žáci prvního i druhého stupně budou během měsíců březen – červen  vymýšlet příklady z různých oblastí matematiky. Využít mohou své znalosti celých, přirozených, desetinných a racionálních čísel, procent či slovních úloh. Cílem je vytvořit kreativní sbírku příkladů, kterou si bude moct prohlédnout široká veřejnost během připravovaných podzimních akcí. Soutěžit spolu s žáky může i  široká veřejnost, která může příklady zasílat na mailovou adresu  D.Gongolova@1zsfm.cz, vítěz se může těšit na odměnu ve formě  moudré sovy.

Těšíme se na kreativitu našich žáků i veřejnosti  a současně na oslavy dalšího důležitého milníku naší školy.