Naše škola má výborné recitátory!

Výherci školního kola v recitaci: Adrián Mück z 6. B, Ondřej Bouchner z 8. A, Emma Dušková z 9. A

a Renata Hrabovská z 9. C se ve středu 27. 2. 2019 odhodlaně vypravili na 2. ZŠ, kde se konalo obvodní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů, a byli úspěšní!

Zaujali porotu všichni, byli vyzváni, aby předvedli své umění i přednesem druhého textu, do okresního kola ale mohou postoupit ve své kategorii jen čtyři nejlepší ze všech zúčastněných.

Získáním 2. místa ve 3. kategorii si postup zajistil Adrián Mück z 6. B a dále postupuje ze 3. místa ve 4. kategorii Ondřej Bouchner z 8. A.

Oběma skvělým recitátorům gratulujeme, přejeme úspěch v okresním kole a stejné odhodlání.

Litujeme jen, že naši malou skupinu nepodpořili další výborní recitátoři: Apolena Fuková – 6. B, Kateřina Lichnová – 7. B, Vojtěch Novák – 7. C a Sára Studená – 8. A, pro neúčast však měli pochopitelné důvody.