Okresní kolo ve šplhu

Dne 5.2.2019 postoupily žákyně 2. stupně do okresního kola soutěže ve šplhu.Umístily se na 5. místě.Děkujeme J. Hrčkové ze 7.A, N. Gebauerové ze 7.C, K. Sivkové ze 7.B a T. Galajdové ze 6.B za reprezentaci naší školy.