Vánoční turnaj v piškvorkách

V pátek 21. 12. 2018 proběhl již 7. ročník vánočního turnaje v piškvorkách. Třídní kola probíhala v prosinci ve všech třídách 2. stupně a do školního kola postoupilo celkem 32 žáků.

Do školního kola postoupili vždy dva žáci z každé skupiny volitelných předmětů praktická matematika a matematika pro bystré hlavy. Všichni soutěžící byli rozlosováni do dvojic a začalo urputné zápolení. Hrálo se na dvě vítězství.

Do závěrečných kol postoupili Vladislav Blahut a Nikola Šajtarová z 6. C, Honza Carbol ze 7. A, Barbora Lőrincová ze 7. B, Vítek Běčák ze 7. C, Richard Sloupenský a Adam Zbořil z 8. A, Šimon Lőrinc z 9. C.

Konečného vítěze určilo závěrečné kolo.

  1. místo Vladislav Blahut, 6. C
  2. místo Šimon Lőrinc, 9. C
  3. místo Honza Carbol ze 7. A a Barbora Lőrincová ze 7. B

Všem zúčastněným děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!