Vánoční jarmark se povedl

Ve středu 12. prosince se prostory nové budovy proměnily v jedno velké tržiště s mnoha stánky. Návštěvníky tradičního vánočního jarmarku přivítala vůně perníčků, cukroví i vánočního punče. Oči se potěšily krásou výrobků, drobných dárků a ozdob. Samozřejmě vše originální, domácí a ve stylu handmade. Vánoční dílny ve třídách nabídly prostor k inspirativnímu tvoření. Pravou adventní atmosféru navodilo vystoupení pěveckého sboru Podsováček se svým pásmem koled, zimních písniček i spirituálů. Školní jídelna se proměnila v restauraci U anděla a nabídkou dobrot lákala návštěvníky ke krátkému zastavení v předvánočním shonu. Na chodbách jsme mohli zahlédnout Mikuláše se svým doprovodem. Bylo to milé adventní odpoledne.

Děkujeme všem, kteří svými výrobky nebo účastí na jarmarku přispěli k příjemné atmosféře a podpořili tradici a jistě i dobrou věc.