Sběr starého papíru

Na 1. stupni zahajujeme sběr starého papíru. Stejně jako v minulém školním roce budou sběrné dny každé první úterý v měsíci. První sběrný den bude v úterý

4. 12. 2018 v době od 7: 15 do 7: 45, dveře mezi vchodem do budovy a vchodem do šaten 2. stupně ze strany školního hřiště.

Prosíme o pevně svázané balíky.  Děkujeme.