Halová kopaná dívky – okresní finále

Naše škola v úterý 27. listopadu pořádala OKRESNÍ FINÁLE V HALOVÉ KOPANÉ dívek 6. – 9. ročníků. Celkem 7 škol z našeho okresu bojovalo o postup do krajského kola. Naše děvčata hrála výborně a obsadila krásné 3. místoCelému našemu dívčímu týmu blahopřejeme ke skvělému výsledku.

O úspěch se zasloužila tato děvčata: Hanková Sára, Bašová Alena, Tučková Hana, Kolková Sára, Slezáková Kateřina, Gebauerová Nela, Hřívová Natálie, Hrabovská Renata,Dušková Emma.