Adaptační pobyt 6. ročníku

Dne 5. 9. 2018 jsme se my, všichni žáci 6. tříd, sešli s nabalenými batohy před školou a netrpělivě čekali na autobus, který nás odvezl do areálu Skipark Gruň ve Starých Hamrech.

A protože nám počasí přálo, hned po ubytování jsme vyrazili ven, kde jsme se věnovali seznamovacím hrám. Uteklo to velmi rychle, za chvíli jsme seděli u skvělého oběda a následně jsme odpočívali na pokojích.

Nemohli jsme se dočkat odpoledne, protože nás čekala celá řada her a aktivit. Pomocí korýtek jsme přesouvali míček po docela dlouhé trase, jednoduchým „jeřábem“ jsme stěhovali stavební materiál v podobě kostek, zápasili jsme s „liánou“. Vyzkoušeli jsme si, jak umíme odhadnout člověka – jak na první pohled vidíme naše nové třídní učitelky. Nejtěžším úkolem pak bylo vytvořit vajíčku bezpečný dopravní prostředek pro cestu z výšky na zem. Pětičlenná družstva svá vejce rovněž pojmenovala a při samotném „skoku“ náležitě povzbuzovala. Někteří chudáci však bohužel nepřežili.

 Druhého dne nás čekala nejdříve cesta za pokladem. Na každém stanovišti jsme museli vyluštit nějakou šifru, abychom zjistili, kudy se máme vydat dál a co dalšího hledat. Nebylo to vždycky snadné. Museli jsme prokázat, že umíme přemýšlet, orientovat se v terénu, spolupracovat, že jsme zruční, rychlí, odvážní a jak jsme na tom se sluchem…

Když jsme našli truhlu i správný klíč k jejímu dobytí, konečně jsme se mohli pustit do mlsání. Pokladem totiž byla sladká odměna. A hned vzápětí jsme „se pustili“ do Tlouštíka, Abecedy, Laserových paprsků, Pyramid, skoků v pytli a dalších her.

A večer pro nás byla připravena „pohádková“ stezka odvahy. Nikdo nezabloudil, protože nás vedla neonové světýlka. A v cíli jsme pozorovali noční oblohu a s každou padající hvězdou si něco tajně přáli.

V pátek jsme tvořili třídní erby a pak už jen balení, oběd a desetikilometrová cesta do Ostravice, odkud jsme vlakem pokračovali domů.

Adaptační pobyt nám pomohl nejen se navzájem poznat, ale také pracovat v týmu, myslet na druhé, pomáhat si a zodpovídat nejen za sebe, ale i za druhé, za skupinu. Škoda, že nám na něho zůstávají jen vzpomínky.

Žáci 6. B