Škola

Okresní přebor v šachu

V úterý 5. prosince se ve středisku Klíč konal okresní přebor v šachu na 1. stupni. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev s 84 hráči. Za naši školu bojovala dvě družstva, tým A vybojoval 3. místo a tým B 9. místo. Blahopřejeme.

Tým A: Denis Lička (5. A), Richard Czepiec (V. C), Vladislav Blahut (V. A), Vít Jezerský ...

Florbalový turnaj starších žáků

Ve čtvrtek 7. prosince proběhlo na 2. ZŠ okrskové kolo ve florbale, tentokrát pro starší žáky. Náš tým nenavázal na úspěšné tažení mladších žáků z minulého týdne a skončil mezi školami až na 5. místě.  Z vítězství se radovala pořádající 2.ZŠ.
Sestava: Dlabal, Šimek, Smiga, Palm, Mokroš, Kavka, Štěbra.

Exkurze Dolní Vítkovice

V listopadu se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze do Dolních Vítkovic. Navštívili starou energetickou ústřednu, Malý svět techniky U 6. Žáci si mohli vyzkoušet řadu exponátů, sami si mohli ověřit, co všechno se naučili v hodinách fyziky a jak tyto poznatky využijí v běžném životě. Setkali se s obří pákou, kladkami, parním strojem, vyzkoušeli si akustická a optická zařízení a ...