Projekty

Projekt – Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Vážení rodiče, pedagogové, žáci

dalším významným úspěchem naší školy je zařazení mezi 42 českých základních škol, které budou, v našem případě od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, realizovat projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP.

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních ...

Informace o využítí učebny přírodních věd

Vážení rodiče,
v příloze této zprávy naleznete stručné zhodnocení využití naší učebny přírodních věd, kterou jsme vybudovali v rámci projektu „Přírodní vědy názorně“. Projekt byl financován EU prostřednictvím RR ROP Moravskoslezsko.
Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Učíme již v moderní učebně

Od ledna 2015 probíhá výuka, zejména přírodopisu a zeměpisu, v nové učebně přírodních věd, která byla vybudována v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, Výzvy č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách, kterého se naše škola úspěšně zúčastnila. K základnímu vybavení učebny patří specializovaný nábytek, interaktivní tabule, vizualizér, mikroskopy, dalekohledy, anatomické modely, glóbusy, sady zeměpisných map, měřící systém PASCO a konvertibilné notebooky pro všechny žáky s připojením k ...